Jefferson Park Ministries

About Us

Kijan nou travay

Ki sa ki fè nou diferan

Estanda JPM a vire toutotou rete konekte ak resous, angaje jèn yo ak fanmi yo pandan y ap kenbe sipò ki pral bay POUVWA nan kominote nou an nan SÈVIS.

Jefferson Park Ministries, Inc (JPM), ki te fonde an 2002, se yon 501 (c) (3) egzante taks, òganizasyon kominotè ki baze sou lafwa nan Elizabeth, New Jersey.

JPM bay yon seri de sèvis kiltirèl-konpetan pou kominote ayisyen an, osi byen ke sèvis pou lòt popilasyon minorite ki nan risk, ayisyen, latino ak afriken Ameriken yo.

Kliyan JPM yo se sitou nan konpetans lang limite, ap viv nan oswa anba nivo povwete a, epi yo majinalman travay, pap travay oswa nan risk pou chomaj.

Pandan ane yo, ajans nou an te pèmèt imigran Ayisyen vilnerab yo ak lòt moun ki pa konn alfabetize nan diferan zòn pou navige nan sistèm sèvis sosyal la nan diminye baryè langaj ak kiltirèl atravè edikasyon kominote a pi laj sou sansiblite kiltirèl ak divèsite.

Plis pase 800 kliyan genyen e yo kontinye benefisye de pwogram JPM yo ki gen ladan kowòdinasyon sipò, sèvis jèn, sèvis imigrasyon, gadmanje manje, pwogram adoptif granparan ak sant siksè fanmi an.

Trust us

Misyon nou an

Sèvi fanmi imigran yo ak jèn yo nan mete ann aplikasyon sèvis ak pwogram ki adrese bezwen yo ak amelyore lavi yo nan ankouraje otonòm ak kapasite nan jere aktivite chak jou.

Objektif nou nan egzistans

Vin sous prensipal ki bay sèvis pou kominote ayisyen an ak kominote a an jeneral nan vil Elizabeth ak Eta New Jersey. Nou vle fè kè, men, ak vwa moun ki pa ka ede tèt yo.

Deviz nou an

Fè lòt moun jan ou ta renmen lòt
moun fè ou. - Matye 7:12

Vizyon nou an

Bi nou se pou òganizasyon an tounen yon referans pou tout moun nan kominote, espesyalman pou imigran yo ka rive entegre yo ak tout lòt moun ki ap viv nan lokalite Elizabeth New Jersey. Nou vle reprezante yon pon ant sila yo ki gen pwoblèm ki paka ede tèt yo ak sèvis ki disponib pou yo.

Vin jwenn nou

Manm Komisyon Konsèy la

 Samsa te yon vandè vwayaje ak pi wo a li gen pann yon foto ke li te dènyèman koupe soti nan yon ilistrasyon

Our Board & Staff

kryKreyol