Jefferson Park Ministries


Vin yon pati nan kominote nou an epi grandi

2022 September

 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event
 • No event

JPM

Jwenn Mizajou

Jefferson Park Ministry

KONEKTE. ANGAJE. POUVWA

Misyon nou an

Sèvi fanmi imigran yo ak jèn yo nan mete ann aplikasyon sèvis ak pwogram ki adrese bezwen yo ak amelyore lavi yo nan ankouraje otonòm ak kapasite nan jere aktivite chak jou.

Deviz nou an

Fè lòt moun jan ou ta renmen lòt moun fè pou ou - Matye 7:12

Vizyon nou an

Bi nou se pou òganizasyon an tounen yon referans pou tout moun nan kominote, espesyalman pou imigran yo ka rive entegre yo ak tout lòt moun ki ap viv nan lokalite Elizabeth New Jersey. Nou vle reprezante yon pon ant sila yo ki gen pwoblèm ki paka ede tèt yo ak sèvis ki disponib pou yo.

Learn More

Sèvis nou yo

Services

Ban nou yon koutmen

Istwa nou an, Efò nou yo, Kominote nou an

JPM gen yon fondasyon solid, objektif solid ak relasyon ki pèmèt nou reyisi pandan tout vwayaj nou an pou ankouraje yon kominote imigran ki an sante.

Ki sa ki JPM?

Jefferson Park Ministries, Inc (JPM) se yon 501 (c) egzante taks, ki baze sou lafwa òganizasyon san bi likratif ak yon plis pase yon dekad nan dosye bay bon jan kalite ak bezwen pwogram sèvis sosyal nan rezidan Inyon nan New Jersey.

Konsènan Fondatè a

Catherine Rousseau Saintilien te fèt nan ane a 1961 ak leve soti vivan nan lafwa a ak yon kretyen fò
and family values. She emigrated from Haiti to United States in
1984. Her passions for
service lead her......

JPM ak <br/>Sante Piblik

JPM ap benefisye sante piblik la nan bay fanmi sipò pou asire ke tout moun ak fanmi yo trete avèk respè pandan nap ede yo atenn pwòp objektif yo ...

Istwa, Efò, Kominote

Reyalizasyon nou yo

Patisipe

JPM is kounye a bezwen volontè bay leson patikilye fèk vini antre nan peyi Etazini an, ede ak distribisyon manje pandan gadmanje manje, ak enstriktè ESL pou atelye vityèl. Orè fleksib ki disponib Lendi - Jedi, pa gen eksperyans ki nesesè. 

$ 0

Ogmante pou Eta New Jersey

0 +

Volontè Konbine

0

Total Fanmi ki te sèvi nan kominote a

Siksè

Patisipe

Li pa sou konbyen lajan nou genyen

Se sou konbyen nou bay

Strengthen immigrant families by developing networks of comprehensive services and resources that promote child and family well-being. -Connect families and individuals to key resources and services. -Fluent in French, Creole, Spanish, and English

Jean Robert Benoit MSWFamily Success Center Director

Yvenie established long range goals and objectives for program to create vision and provide leadership. Recruit, screen, place, train, and supervise Foster Grandparents to ensure successful and productive volunteer assignments. Develops new volunteer stations in response to community needs. Maintain accurate supervisory records to comply with Corporation requirements. Fluent in French, Creole, Spanish, and English.

Yvenie Montilus Psychology, Foster Grandparent (FGP) Program Manager

Highly motivated accounting professional with eleven years of diverse experience working successfully with large and highly complex entities in various industries. Extensive experience at major accounting firms - clients included domestic and multi-national companies, both private and publicly held, in diverse industries including manufacturing, retailing and real estate. Coordinate cooperative efforts to promote the interests of the community. Possess strong teamwork, analytical and problem-solving skills; well-organized, quick learner and very detail oriented.

Woody Philippe BS in Accounting, Executive Director

Worked with families, Shared DCP&P cases, drug addicts, gang members, homeless, kids mentally challenge individuals, welfare recipients. Fluent in French, Creole. Recruit new families for the Family Success Center. Recruit interns from Colleges and Universities.Recruit volunteers from the Board of Social Services and also sign up people who would like to become a volunteer. Plan and coordinate events inside and outside of the Family Success Center. Plan and coordinate workshops for the families. Prepare intake and reports. Encourage parent/ child interaction on a daily basis.

Marie Emmanuelle Jean Baptiste BS in Social WorkerFamily Worker/Coordinator ; Family Worker/Coordinator

  Check Us

  JPM nan nouvèl la

  News & Blog

  Partners

  Ki moun ki te travay avèk nou

  Lis patnè yo

  kryKreyol